YAPIM METODLARI

FORE KAZIK UYGULAMASI

Fore Kazık Uygulaması
1.0-) İŞİN TANIMI

Taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerde yapı yüklerini sağlam zeminlere ulaştırmak veya iksa amacıyla yapılan kazıklardır. Bu kazıklar delme kazıkları olup yapım yöntemleri; sahanın durumu, zemin yapısı, kazığın çapı ve derinliğine bağlıdır. Fore kazıklarda delik çapı 50 cm ile 200 cm arasında olabilir.

Altyapı Temel Mühendisliği Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. gelişmiş makine parkı ile 60m derinliğe kadar fore kazık yapabilmektedir.

2.0-) MAKİNE / EKİPMAN

- Servis Vinci
- Foraj için Rotari Makine
- Kelly - Bar
- Delme Aparatları
- Vibro - Çekiç
- Bentonit Tankı - Karıştırıcı
- Sirkülasyon Pompaları
- Tremi Borusu
- Etriye, demir kesme, bükme makineleri
- Jeneratör (Gerekirse)

3.0-) YAPIM YÖNTEMİ DETAYLARI
Fore kazık yapımında zemin şartlarına göre değişik teknikler, ekipman ve takım kullanımı imkanımız vardır. Şöyle ki;

3.1-) Kendini tutamayan kumlu, daneli zeminlerde geçici muhafaza borusu çakılır/çekilir. Bunun için aşağıdaki teknikler kullanılır:

Vibrasyonlu çekiçle muhafaza borusu çakma/çekme
Hidrolik osilatör ile çift cidarlı-manşonlu boruları çakma/çekme
Hidrolik baskı + rotasyon ile tek ve çift cidarlı-manşonlu muhafaza borusu çakma/çekme

3.2-) Muhafaza borusuna alternatif olarak kendini tutamayan zeminlerde bentonit solüsyonu kullanılarak foraj yapılıp fore kazık imalatı gerçekleştirilir.

Sondaj bentoniti mixer vasıtasıyla su ile karıştırılıp, uygun yoğunlukta solüsyon elde edilerek dinlenmeye bırakılır.
Foraj kuyusunun yeraltı su seviyesinin minimum 1m üstünde bentonit solüsyonu ile dolu olması sağlanır.
Betonlamadan önce foraj kuyusun dibindeki bentonit solüsyonun yoğunluğu ve kum yüzdesi kontrol edilir. Tremi ile betonlamaya engel bir durum varsa bentonit solüsyonu sirküle edilerek yenilenir.

3.3-) Delgi

Projede belirlenen çaptaki betonarme kazıkların forajı paletli vince akuple edilmiş rotary delgi makineleri veya hidrolik delgi makineleri ile yapılır.

Yıkıntı yapan, su seviyesi yüksek zeminlerde kuyu borulanacak veya bentonit ile delgi yapılacaktır. Yıkıntı yapmayan zeminlerde kısa bir ön boruyla delgi yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun delgi aparatları kullanılacaktır. Foraj, proje derinliğine ulaşıncaya dek uygun delgi yöntemleriyle devam edecektir.

3.4-) Donatı Kafesinin Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi

Demirler kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir. Kaldırma esnasında dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır.
Kafeslerin eklenmesi bağ teli, kaynak veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır.
Hazırlanan donatı kafesi servis vinci kullanılacak kuyulara indirilecektir.
Betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacak veya donatı kafesinin altına beton paspayı takozu yerleştirilecektir.

3.5-) Betonlama

Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremi borusu servis vinci ile indirilecektir.
Betonlama tremi borusu ile yapılarak betonun segregasyonu önlenecektir.
Tremi betonunun yüksek slumplı (minimum 15 cm) ve akışkan olması gereklidir.
Betonlama başlamaden önce tremi borusu tabandan 30-40 cm yukarı çekilecektir.
Yer altı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremi borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalacaktır.
Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene dek devam ettirilecektir.

3.6-) Kalite Kontrol
Kuyu metrajı foraj esnasında ve foraj sonrası ucuna ağırlık bağlanmış şerit metre ile ölçülecektir.

Her 100 m3 betondan 4 adet numune alınıp 7-28 günlük kırım sonuçları raporlanacaktır.
İstenildiğinde kazık yükleme deneyi yapılacaktır.
İstenildiğinde PIT (bütünlük) deneyi yapılacaktır.

3.7-) Kayıtlar
Her kazık için bir Sicil Fişi hazırlanır. Bu fişlerde:

Kazık numarası, yeri ve tarihi,
Kazık üst ve alt kotu,
Kazık çapı ve delgi boyu,
Foraj başlangıç ve bitim zamanı,
Kullanılan beton miktarı ve numune alınmış ise numaraları,
Muhafaza borusunun boyu,
İstendiğinde zemin profili,
yer almaktadır.