YAPIM METODLARI

JET GROUT UYGULAMASI

1.0-) İŞİN TANIMI

Jet - grout yüksek basınç altında çimento su karışımının zemine enjeksiyonu ile kolon oluşturulurak yapılan bir konsolidasyon tekniğidir. İnce taneli ya da yoğun zeminlere, yerinde enjekte edilen çimentoyu direkt olarak karıştırılarak, homojen ve sürekli bir konsolidasyon sağlanır.

2.0-) MAKİNE VE EKİPMAN

- Jet grout’a uyumlu delgi makinesi
- Jet grout pompa ünitesi
- Jet grout mikser ünitesi
- Çimento silosu
- Su deposu

3.0-) YAPIM YÖNTEMİ DETAYLAR

3.1-) Delgi
Jet Grout delgisinde darbeli, rotary bazen de her ikisinin de birlikte uygulandığı yöntemler kullanılır. Ayrıca, su jeti ve ters sirkülasyon ile delik delme hızlandırılır ve delme çapı büyütülüp ön delme yapılır. Makinenin verdiği baskı ve dönme kuvveti tijler vasıtası ile tijlerin ucunda yer alan bit’e aktarılarak çalışır. Sert olmayan kil gibi plastik zeminlerin delgisinde ise kil bit’i ve trikon uç kullanılır. Delme sırasında –gerektiğinde- bit ucu kapatılarak monitördeki nozzle’lardan su veya delme sıvısı verilerek öndelme yapılır.

3.2-) Enjeksiyon
İstenilen derinliğe gelindiğinde bit ucu kapatılacak ve "monitör" olarak tabir edilen ve delgi ucunun hemen arkasında bulunan uygun çap ve sayıda nozzledan 1/1 çimento/su karışımı hızla zemin içerisine "jet" halinde verilir. Uygulana basınç 300-600 bar mertebesinde olup üretilen yüksek enerji çevredeki zemini parçalayıp grout’la birlikte kolon oluşturur. Bu şekilde zemin konsolide edilip halihazır durumuna göre mekanik özelikleri düzeltilmiş olur. Delici takımın dönme hareketi sayesinde karışım daire şeklinde bir kolon oluşturur. Bu dönme hareketi önceden belirlenen sabit hızlı çekme hareketi ile birleşince jet grout kolonları elde edilmiş olur.
Oluşacak kolon kesitleri zemin özelliklerinin yanında;

- Dönüş hızı,
- Çekme hızı,
- Grout basıncı,
- Grout debisi,
- Nozzle çap ve adedi
gibi parametrelere bağlıdır.

Bu parametrelere karar verebilmek için her işin başında deney kolonları oluşturulur.

3.2.1-) Jet 1 Sistemi
En fazla kullanılan ve en yaygın olan metot olup, bu metotta enjeksiyon basıncı 300-600 bar arasındadır. Oluşan kolon çapları yaklaşık olarak killi zeminlerde 600-800mm, kumlu zeminlerde ise 1000mm olabilir.

3.2.2-) Jet 2 Sistemi
Bu sistemde takım iç içe iki borudan oluşmaktadır. İç borudan su-çimento karışımı, dış borudan ise basınçlı hava verilir. Bu sistemde basınçlı hava olduğundan enerji kayıpları daha az olup oluşan kolon çapları Jet 1 sistemine göre %60 daha büyüktür.

3.3-) Kalite Kontrol

İstenildiğinde yükleme deneyi yapılacaktır.
İstenildiğinde PIT (bütünlük) deneyi yapılacaktır.

3.4-) Kayıtlar
Her kolon için bir Sicil Fişi hazırlanır. Bu fişlerde:

- Jet grout kolon numarası, yeri ve tarihi,
- Kolon üst ve alt kotu,
- Kolon çapı ve delgi boyu,
- İstendiğinde zemin profili yer almaktadır.