KURUMSAL PROFİL

 

Image
"ALTYAPI TEMEL MÜHENDİSLİĞİ TAAHHÜT VE TİC. LTD. ŞTİ."
Temel Mühendisliğinde Güvenli Çözümler Üretiyoruz …

1990 yılında, İnşaat Mühendisliğinin önemli bir dalı olan "Geoteknik ve Temel Mühendisliği" uygulamaları konusunda çalışmak üzere uzman bir firma olarak kurulmuştur. ALTYAPI, inşaat piyasasında aktif olarak üretim yaptığı 27 yıl içerisinde söz ve taahhütlerini yerine getirip, yeni teknolojileri takip ederek mutlak müşteri memnuniyeti, işçi güvenliği ve işçi sağlığı hususundaki prensiplerini göz ardı etmeksizin istikrarlı bir şekilde büyümüştür.

ALTYAPI devamlı olarak makina ekipman parkını, kullandığı teknolojileri, isçilik ve yapım kalitesini geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir. Firma bünyesinde destek amacıyla kurulan Merkez Depo, Kaynak ve Mekanik İşler Atölyesi bakım hizmetlerini yapmakta ve değişik zemin şartlarında daha etkili ve randımanlı çalışabilmek için delme takımları, aparatları, uçları vb. konularda yapım, araştırma - geliştirme çalışmalarını yürütmektedir.

ALTYAPI günümüzde yaklaşık 80 kişiden oluşan Genel Merkez, Şantiye, Atölye, Merkez Depo elemanları, dizayn ve teknik ekibi oluşturan Mühendisleri, Tekniker, Formen, Operatör ve Kalifiye işçileri ile hızlı ve kaliteli iş yapmak üzere örgütlenmiştir. Şirket personeli tecrübeli, yaptığı işi önemseyen ve benimseyen yüksek motivasyonlu elemanlardan oluşmaktadır.

ALTYAPI faaliyet gösterdiği tüm işyeri birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği, İSG tüzük ve kanunları uyarınca bütün gerekli düzenleme ve önlemlere riayet ederek inşaat piyasasında ve temel mühendisliğinde örnek konuma ulaşmıştır.

ALTYAPI Geotenik ve Temel Mühendisliği Uygulamalarının çok özel bir dalı olan İksalı Derin Kazı Uygulamalarında engin bir tecrübe ve bilgi birikimine ulaşmıştır. Şehir içlerinde önemli konut ve ticari alanlarda yer azlığı, yüksek arsa değeri, otopark gereksinimi gibi nedenlerle iksalı derin kazı sistemleri büyük bir önem taşımaktadır. Derin kazı iksa sistemleri, çevre yapılara, yollara ve altyapı tesislerine hiçbir zarar vermeden inşa edilmelidir. ALTYAPI bu konuda uzmanlaşmış olup çok önemli projeleri sorunsuz olarak tamamlamıştır.

Kuruluştan beri hedeflenen yüksek iş kalitesi ile söz ve taahhütlerini ödünsüz yerine getirmek, şirketi bugünkü konumuna getirmiştir.Altyapı Temel Mühendisliği