YAPIM METODLARI

DÜŞEY KAZIK YÜKLEME DENEYİ

Kazık yükleme deneyi ASTM-D 1143’e uygun olarak yapılacaktır. Deneyin amacı; uygulanan statik yüklere karşı verilen tepkinin belirlenmesidir.

YÜK UYGULAMA YÖNTEMLERİ

2.1. Uygulanacak düşey basınç yükleri, yük miktarına bağlı olarak iki sistemle yapılabilir.

a-) Ölü yük ( beton blok, inşaat demiri vb.) kullanılarak
b-) Çekme kazıkları kullanılarak,

2.1’de bahsedilen yöntemlerden biriyle elde edilen düşey deney yükü hidrolik kriko veya krikolarla deney kazığına eksentrisite meydana getirmeyecek şekilde uygulanır. Hidrolik kriko, elektrikli pompa ve manometreden oluşan yük uygulama sistemi kalibre ettirilir.

Deney kazığı imalattan sonra üst kısmında zayıf beton varsa kırılıp temizlenir ve yeni bir betonarme kazık kafası oluşturulur. Kazık kafası üstüne yükü eşit dağıtmak için uygun kalınlıkta sac plaka ve uygulanacak yüke göre yeterli sayıda hidrolik kriko konulur.

Deneyde kullanılan tüm reaksiyon kirişleri, çekme kazığı kiriş bağlantı elemanlarının, uygulanan basınç ve çekme yüklerini karşılayabilecek ebatlarda olmasına dikkat edilmelidir.

Çekme kazıklarında uygun yeterli sayıda donatı kullanılır. Bu donatılarla reaksiyon kirişleri arasındaki bağlantı yeterli kaynak yapılarak oluşturulur.

Ölü yük kullanılarak test yapıldığında kullanılan ölü yük, deney yükünün %10 fazlası olup, deney yükünün uygulanması sırasında sistemin stabilitesine dikkat edilir.

Deformasyon (Oturma–Kalkma) Ölçüm, Cihaz ve Yöntemleri
3.1. Deney kazığının deformasyonları, kazığın iki tarafına yerleştirilen ve kazıktan en az 2,50m mesafeye mesnetlenen referans kirişlerinden ölçülür. Referans kirişleri, rijit çelik kirişler olup kirişin bir ucu sıcaklık değişimlerinden dolayı oluşacak uzunluk değişimi nedeniyle hareketli mesnet yapılır.

3.2. Deney kazığının deformasyonları kazığın iki tarafındaki referans kirişlerine yaslanan 2 veya 4 adet hassas mikrometreler ile ölçülür. Mikrometrelere ilave olarak deney kazığına ve çekme kazıklarına cetvel yerleştirilip optik ölçüm yapılabilir.

YÜKLEME PROSEDÜRÜ

Standart Yükleme Prosedürü
Göçme durumu oluşmazsa tekil kazıklar beklenen kazık dizayn yükünün %200’üne kadar, kazık grupları ise %150’sine kadar yüklenir. Yük kademeleri dizayn yükünün %25’i kadardır. Her yük kademesinde oturma hızı 0.25mm/saat ‘in altına düşene kadar fakat 2 saatten fazla olamamak üzere yük sabit tutulur. Kazık veya kazık grubunda göçme meydana gelmemesi ve bir saatlik oturmanın 0.25mm’den fazla olmaması durumunda toplam yük 12 saat sonra kaldırılır, bu durum gerçekleşmezse toplam yük 24 saat kazık veya kazık grubuna uygulanır. Gerekli bekleme zamanından sonra, %25’lik kademeler ve 1’er saatlik beklemelerle toplam yük boşaltılır. Kazıkta göçme olması durumunda göçmenin oluştuğu yük kademesinde kazık ortalama çapının %15’i kadar oturmalara izin verilir ve boşaltmaya geçilir.

Çevrimli Yükleme Prosedürü
Deney yüklerinin ilk uygulaması 4.1’deki gibi olmalıdır. Tekil kazıklar için uygulanan yük toplam kazık dizayn yükünün %50, %100 ve %150’si; kazık grupları için %50 ve %100’ü kademelerinde yük 1 saat tutulur ve arttırma kademesiyle aynı oranda, her kademede 20dk beklenerek boşaltılır. Tüm yük boşaltıldıktan sonra %50 kademesine kadar, her kademede 20dk beklenerek tekrar yüklenir. Daha sonra ilave yük 4.1’e göre tekrar yüklenir. Gerekli toplam deney yükünün uygulanmasının ardından yük 4.1’e göre tutulur ve boşaltılır.

DENEY RAPORU
Kazık yükleme deneyi raporunda bulunması gereken bilgiler ;

- Deney ve çekme kazıkları tanımı ve yeri
- Kazık veya kazık grubu dizayn yükü
- Kazık türü (deney veya çekme)
- Basit özellikleri ile deney kazığının imal malzemesi
- Deney kazığı imal tarihi
- Deney tarihi
- Deney tipi
- Kazık grubu deneylerinde gruptaki kazık sayısı
- Deney programı
- Yükleme araçları ve kriko özelliklerinin kısa açıklaması
- Deformasyon okumaları
- Tüm zaman, yük ve oturma okumalarının tablo haline getirilmesi
- Nivo okumaları
- Deney krikosu veya diğer gerekli kalibrasyon raporları
- Deney sırasındaki sıcaklık değerleri ve hava şartlar