YAPIM METODLARI

MİNİ KAZIK UYGULAMASI

Mini Kazık Uygulaması

1.0-) İŞİN TANIMI

Temel kazığı olarak veya derin kazıklarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla sistemin düşey elemanları olarak mini kazıklar imal edilir. Projede verilen kazık yerleşim planını saha ölçme grubunun yerinde aplikasyonu ile zemin cinsine uygun seçilmiş makine ve ekipman ile imalata başlanır.

2.0-) MAKİNE VE EKİPMAN

- Rotari ve/veya darbeli delgi makinesi
- Rod + DTH + uygun bit
- CFA + basınçlı hava (opsiyonel) + uygun bit
- Muhafaza borusu veya bentonit solüsyonu
- Hava kompresörü
- Enjeksiyon ünitesi (pompa + mixer + agitatör)
- Su pompası
- Etriye, demir kesme, bükme makinesi
- Jeneratör (Gerekirse)

3.0-) YAPIM YÖNTEMİ DETAYLARI
Temel kazığı olarak veya derin kazıklarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla sistemin düşey elemanları olarak mini kazıklar imal edilir. Projede verilen kazık yerleşim planını saha ölçme grubunun yerinde aplikasyonu ile zemin cinsine uygun seçilmiş makine ve ekipman ile imalata başlanır.

3.1-) Delgi
Mini kazık delgisinde darbeli , rotary bazen de her ikisinin de birlikte uygulandığı yöntemler kullanılır.

3.1.1-) Rotary Delgi Yöntemi
Makinenin verdiği baskı ve dönme kuvveti tijler vasıtası ile, tijlerin ucunda yer alan kaya matkabına (Rock bit) aktarılarak çalışır. Sert olmayan kil gibi plastik zeminlerin delgisinde ise Burgu (Auger) ve kil matkabı kullanılır. Ayrıca dolgu malzemesi ihtiva eden veya yeraltı suyu altında bulunan zeminlerde delgi esnasında yıkıntıyı önlemek amacıyla muhafaza borusu veya sondaj sıvısı kullanılır.

3.1.2-) Darbeli Delgi Yöntemi
Bu yöntem kaya niteliğindeki zeminlerde kullanılır. Makinenin verdiği dönme hareketi tijler vasıtası ile delik dibindeki tabancaya aktarılır. Tabanca bir yandan dönerken bir yandan da kompresör ile verilen hava yardımıyla çalışır ve ucundaki elmaslı bitle kayaya vurma hareketi yaptırır. Delik çapı 225mm-300mm arasında değişebilir. Delik delme işlemi sırasında malzemenin dışarı çıkartılmasında kullanılan yöntemler hem delgi hızını hem de deliğin kalitesini etkiler. Çünkü deliğin etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için delik dibinde biriken tasarrubatın devamlı olarak dışarı atılması esastır. Bu iş için hava, su veya köpük kullanılır. Delik delme sırasında yetersiz temizlik yapılması bit sıkışmasına, tijlerin kaynak yerinden kırılarak delik içinde kalmasına sebep olur.

3.2-) Donatı Yerleştirilmesi ve Enjeksiyon Yapılması
Delme işlemi bitip dip temizliği yapıldıktan sonra projede belirtilen demir donatı kuyuya indirilir. Kuyu temiz mıcır (2 nolu ) ile yavaş yavaş doldurulur. Daha sonra demir donatı ile birlikte indirilen 1 nolu polietilen boru içinden kuyuya su/çimento oranı 0,40 – 0,60 olan karışım, enjeksiyon ünitesi ile enjekte edilir. Yaklaşık 2 saat sonra belli aralıklarla delinmiş ve bantlanmış 2 nolu polietilen borudan aynı evsaftaki karışım kuyuya enjekte edilir. Kuyu içinde eğer varsa birikmiş suyun tamamen dışarıya atılmasına azami dikkati gösterilir.

3.3-) 3.2’de açıklanan colcrete yöntemi ile betonlamaya alternatif olarak, uygun şartlar oluştuğunda hazır beton kullanılarak betonlama yapılabilir.

3.4-) Kayıtlar
Her kazık için bir Sicil Fişi hazırlanır. Bu fişlerde:

- Kazık numarası, yeri ve tarihi,
- Kazık üst ve alt kotu,
- Kazık çapı ve delgi boyu,
- Foraj başlangıç ve bitim zamanı,
- Kullanılan su/çimento karışımı oran ve miktarı,
- Muhafaza borusunun boyu,
- İstendiğinde zemin profili,
yer almaktadır.